Grundläggande information om dataskydd

  • Ansvarig: TRAVELGENIO, S.L.
  • Syften: De främsta motiven för vilka vi inhämtar dina personuppgifter är: i) för att underlätta och förbättra tjänsten, ii) underhålla den kontraktuella relationen, iii) hantera köp, bokning, konsultation och utskick av resekuponger och/eller -biljetter och iv) utskick av kommersiell information om Travelgenio, liksom för att förbättra de tillhandahållna tjänsterna med hjälp av studier av ditt beteende som användare och framtagningen av en kommersiell profil med hjälp av cookies. Dessa cookies hjälper oss att förbättra webbplatsens funktion på ett personligt sätt, med analytisk information av dina interaktioner med webbplatsen.
  • Legitimering: Samtycke av den intresserade, verkställande av ett kontrakt och uppfyllande av en laglig förpliktelse.
  • Mottagare: Vi lämnar ut uppgifter om lagen så kräver och till internationella företag som samarbetar med Travelgenio. Internationella överföringar av uppgifter görs i boknings- eller köpsyfte till dessa internationella företag.
  • Rättigheter: Du har rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina uppgifter. För mer detaljerad information kan du klicka här.
  • Extra information: För att se hela vår Sekreresspolicy kan du klicka här.