Avbokningsskydd

Få tillbaka kostnaden* för din bokning om du av medicinska skäl inte kan resa.

Visste du att om en oförutsedd händelse hindrar dig från att resa när du har gjort bokningen är det troligt att du inte kommer att kunna få tillbaka kostnaden för din bokning? De billigaste flygbiljetterna är vanligtvis av typen “turistklass med restriktioner”, vilket innebär att ändringar och avbokningar inte är tillåtna och att om du av någon anledning inte kan resa, även på grund av force majeure, har du inte möjlighet att återfå kostnaden för din bokning.

Och även om den valda biljetten skulle tillåta återbetalning vid avbeställning, kan tiden det tar att uppbära den variera beroende på flygbolagens rutiner för detta, vilket innebär att återbetalning kan ta lång tid ibland.Med Avbeställningsskyddet kan du inom loppet av högst 15 dagar få tillbaka 75 % av kostnaden för din resa om du på grund av passagerares eller nära anhörigs sjukdom eller dödsfall skulle behöva avboka resan. Observera att denna försäkring täcker endast avbeställning av biljetter av passagerare som är släktingar av första graden till den sjuka eller avlidna personen.

Denna försäkring kan enkelt beställas genom att lägga till Avbeställningsskyddet när du bokar. Tänk på att försäkringen endast kan beställas online vid bokningstillfället, den kan inte läggas till i bokningen senare.

Om du efter beställningen av försäkringen behöver avbeställa din bokning beroende på något av ovan nämnda skäl, måste du meddela oss detta skriftligen minst 24 timmar före den planerade avgångstiden för bokningens första flygresa och ange att du har köpt försäkringen. Du kan göra det med detta via kontaktformulär eller via fax med nummer +34-91-754-5683. Du måste specificera anledningen till avbokningen och bifoga det oöppnade läkarintyget som tydligt förklarar varför det är omöjligt att resa vid planerat datum. Om det är nödvändigt att avboka på grund av anhörigs sjukdom eller dödsfall måste du även bifoga ett officiellt dokument som bekräftar familjebanden (t. ex. familjebok).

När begäran om avbokning och nödvändig dokumentation har mottagits börjar vi behandla ditt ärende. Inom loppet av högst 15 dagar kommer du att uppbära återbetalningen på (*) 75 % av kostnaden för bokningen (exklusive handläggningskostnader, administrativa avgifter, kostnaden för tjänsten och kompletterande tjänster).

Kom ihåg att försäkringen täcker avbeställningen av hela bokningen av passagerarna som omfattas av försäkringen, vilket innebär att alla sträckor som ingår i resplanen för de försäkrade passagerarena måste avbeställas. Försäkringen täcker inte sjukdomar eller åkommor som fanns före försäkringen tecknades. Efter försäkringen har avtalats är den inte på något sätt återbetalningsbar.