Travelgenio

Skydd av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen 15/1999 informerar TRAVELGENIO SL, med huvudkontor på adress: calle Albasanz 15, Edificio A, 2ºIzq., 28037, Madrid, Spanien (hädanefter TRAVELGENIO), att när du surfar på www.travelgenio.se eller www.travelgenio.com, (hädanefter WEBBSIDORNA), eller när du genomför ett köp, är det obligatoriskt att uppge vissa personuppgifter, vilka kommer att hanteras både automatiskt och icke-automatiskt då du fyller i fälten som blivit godkända i förväg av behörig myndighet, enligt vilka TRAVELGENIO är behörig och ansvarig. TRAVELGENIO kommer att begära vissa personuppgifter av dig, som är obligatoriska att uppge för att kunna genomföra bokning.

Den automatiska insamlingen och behandlingen av personuppgifterna har som syfte att bibehålla den ekonomiska bindningen som etableras med TRAVELGENIO, samt för administration av köp, bokning, rådfrågning och utfärdande av alla typer av biljetter eller resekuponger, hantering och förvaltning, förbättring och anpassning till föredragna produkter och tjänster, såsom traditionell eller elektronisk leverans av administrativ, teknisk, organisativ och/eller komersiell information om produkter och tjänster som TRAVELGENIO och dess partnerföretag kan erbjuda. Likväl kommer personuppgifterna begäras för följande kommersiella ändamål: (i) de tillhörande en resebyrås försäljningsverksamhet; (ii) för överlämning till parterna som ingår i en tjänst som beställts av kunden; (iii) för kontroll av kreditkort och andra typer av betalkort; (iv) för undersökning av hur tjänster brukas av användare; (v) för kontroll, underhåll och utveckling av statistiska analyser och system; (vi) för reklamverksamhet, marknadsföring eller marknadsundersökning; (vii) för att skicka enkäter, som användaren inte tvunget måste svara på och (viii) för att ta emot automatiska telefonsamtal (utan mänsklig betjäning) eller SMS med köperbjudanden, reklam eller i samband med en köpt tjänst, inklusive Premium SMS.

Användaren ansvarar för riktigheten i uppgifterna han/hon uppger. För de användare som fyllt i felaktiga uppgifter förbehåller sig TRAVELGENIO rätten till uteslutning från alla tjänster, utan förbehåll för andra följder eller konsekvenser av lagen.

Det är obligatoriskt för KUNDEN att uppge alla nödvändiga uppgifter för att anlita en tjänst. TRAVELGENIO kan neka tjänsten för den som inte lämnar dessa uppgifter. När användaren lämnat och godkänt sina uppgifter går denne direkt med på att tillåta att TRAVELGENIO lämnar ut uppgifterna till företag som ingår i partnergruppen samt deras filialer, i syfte att behandla uppgifterna. Detsamma gäller för andra leverantörer såsom flygbolag, hotell, hotellkedjor och resesamordnare, vilka måste erhålla dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla den tjänst som beställts av TRAVELGENIOs användare, eller för att användning enligt de allmänna villkoren.

TRAVELGENIO kan, och bör, lämna ut personliga uppgifter till andra företag (som nämnts i föregående paragraf) med samma ändamål. Användaren som lämnar sina uppgifter i TRAVELGENIO, tillåter direkt överlämning av uppgifterna till ovan nämnda leverantörer och företag. I vilket fall som helst, garanterar TRAVELGENIO att trygga sekretessen och säkerheten i de personliga uppgifterna då de överförs internationellt. Vi varnar dock för att beroende på resmål, bokning eller köp, överlåtes ibland personuppgifter för att verkställa en bokning eller köp hos företag i länder och stater som inte garanterar sekretess, därför att deras förordningar inte specifikt kräver det. Med det menas att du vid köp, bokning, rådfrågning om resor, biljetter eller kuponger hos dessa företag eller länder, direkt tillåter överlämning av de uppgifter som behövs för att genomföra ditt köp, råd eller bokning.

Personen i fråga har hela tiden rätt att komma åt det automatiserade registret, och kan använda sina rättigheter till korrigering, annullering och i motstånd till de samlade punkterna gällande skydd av personuppgifter. Därför kan man alltid upphäva sitt godkännande av behandling och överlåtelse av personliga uppgifter. Om så vore fallet, bör man rikta ett brev med personens underskrift, adress och kopia på nationell id-handling eller pass, till huvudkontoret: TRAVELGENIO SL, c/Albasanz 15, Edificio A, 2º Izq, 28037 Madrid, Spanien.

Likaså, och i enlighet med överenskommelsen från 2001, mellan Europeiska Kommissionen och Förenta staternas tull- och gränsbevakning om flygsäkerhet och transport, godkänner den KUND som genomför bokningar av flygbiljetter till och/eller med mellanlandning i USA, att TRAVELGENIO överlåter personuppgifterna som lämnats av denne, till Förenta staternas tull- och gränsbevakning, i syfte att öka flygsäkerheten.

TRAVELGENIO har vidtagit alla lagliga säkerhetsåtgärder som krävs i inställningar, system och register. Likaså garanterar vi sekretessen i personuppgifterna.

® 2009-2013 TRAVELGENIO SL. Vid lagliga tvister som kan uppstå i samband med tillträdet till denna webbplats och användarens bruk av densamma, gäller endast den spanska versionen av sidan, då den svenska versionen är en översättning. Alla rättigheter förbehållna. All rights reserved.