Travelgenio

FAQ Rättigheter

1. Vilka rättigheter har jag som passagerare?

Flygpassagerarnas rättigheter regleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004, om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Förordningen gäller från och med 11 februari 2004.

2. Är Förordningen tillämpbar för alla flygresor?

Denna förordning tillämpas för passagerare som reser från en flygplats belägen inom en medlemsstats territorium inom EU, samt passagerare som reser från en flygplats belägen i tredje land till en flygplats belägen inom en medlemsstat.

3. Vad gör jag om mina resväskor kommer bort?

Inför vilket problem som helst med det incheckade bagaget (skada, försening eller förlust), måste du genast ta kontakt med flygbolagets servicekontor för att fylla i en förlustanmälan. Då anmäls händelsen och flygbolaget kan vidta åtgärder.